2016 ÖABT Matematik Çalışma Grubu – Konular

Uzaktan eğitimimiz için planlanan Alan matematik konu dağılımları;

1) ANALİZ -1 (LYS Konuları – Tek değişkenli Fonksiyonlar)

 • Bağıntı – Fonksiyon
 • Limit – Süreklilik
 • Türev
 • İntegral

2) ANALİZ -2 (Yüksek Matematik – Çok Değişkenli Fonksiyonlar)

 • Fonksiyon
 • Limit – Süreklilik
 • Kısmi Türevler
 • Çok Katlı İntegral
 • Diziler – Seriler
 • Kompleks Fonksiyonlar

3) DİFERANSİYEL DENKLEMLER

4) OLASILIK – İSTATİSTİK

5) LİNEER CEBİR

 • Matris – determinant
 • Lineer denklem Sistemleri
 • Lineer Dönüşümler
 • Vektör Uzayları

6) SOYUT CEBİR

7) ANALİTİK GEOMETRİ

 • Düzlemde ve Uzayda Vektörler
 • Doğru ve Düzlem denklemleri
 • Konikler
 • Eğriler ve Yüzeyler

8) ALAN ÖĞRETİMİ  (Son 10 Soru)

 • Lise Matematik Alan Öğretimi
 • İlköğretim Matematik alan Öğretimi

9) KÜME ve SAYILAR TEORİSİ

 • Kümeler
 • İşlem – Modüler aritmetik
 • Topoloji (Temel Seviye)

10) İLKÖĞRETİM MATEMATİK EK KONULAR

 • Trigonometri
 • Karmaşık Sayılar
 • Logaritma
 • Geometri
 • Doğru ve Çemberin analitik İncelenmesi
 • Polinomlar

2016 öabt matematik

Ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz